Borstvoeding en je werk

Zoogrecht en nachtdiensten

Onder het kopje Rechten in dit document: publieksinformatie van het Ministerie van Sociale zaken, vind je de informatie over zoogrecht en avonddiensten.

In het kort:
tot 6 maanden na de bevalling geen verplichting tot overwerk en nachtdiensten.
De eerste negen maanden mag je onder werktijd een kwart van je tijd (doorbetaald) besteden aan het voeden van je kindje of het afkolven van moedermelk voor je kindje. Je werkgever moet zorgen voor een geschikte ruimte (een invalidetoilet of een koud muf archief is géén geschikte ruimte).

In de informatietekst van het ministerie staat het ook.
De wettekst staat hier (artikel 4.5 t/m 4.8).
Hier staat de wettekst nog eens.

wettekst
arbeidstijdenwet Helemaal onderaan dit document staan de regels voor vrouwen nog even samengevat.

gemaakt in april 2006

home